Der arbejdes på højtryk

med indholdet

Hà lidt tålmodighed

og kig forbi en gang imellem