Generalforsamling 2020
Indkaldelse til Generalforsamling i Hy-Team DK

Lørdag d. 12. september 2020

Starttidspunkt: kl. 9,30

Sted: Javngyde Forsamlingshus, Ravnsøvej 51, 8680 RyDagsorden ifølge vedtægter:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller.


2) Bestyrelsens beretning.


3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.


4) Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år.


5) Fastsættelse af kontingent.


6) Behandling af indkomne forslag.

  • Forslag skal være formanden i hænde senest 22.august 2020


7) Valg af medlemmer til bestyrelsen iflg. vedtægter.

      • På valg er:

Formand Per Lynge

Kasserer Bente Dengsø

Jørn Kristensen


8) Valg af suppleant.


9) Valg af revisor.


10) EventueltRetur til forsiden

Klik her